GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00814391
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Semt-Mahalle : İHSANİYE MERKEZ MAH. / GÖLCÜK
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 31.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÖLCÜK HABER 31.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Gölcük Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2018/83 Esas
Tebligat Konusu
:
Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, İhsaniye mah, 1042 ada, 2 parselin kamulaştırılması
Tebligat Muhatabı
:
Ahmet Uzuner, Assiye Akıllı, Fatmana Karademir, Halime Çakır, Hasan Sarıay, Hatice Çakar, Hayri Uzuner, Hüseyin Uzuner, İlyas Ergezen, Ramazan Çakır, Şengül Erşin, Tahir Çakır, Vahit Çakar, Zekeriya Yıldıztaşkan

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2018/83 Esas

Davacı Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından davalılar Ahmet Uzuner, Assiye Akıllı, Fatmana Karademir, Halime Çakır, Hasan Sarıay, Hatice Çakar, Hayri Uzuner, Hüseyin Uzuner, İlyas Ergezen, Ramazan Çakır, Şengül Erşin, Tahir Çakır, Vahit Çakar, Zekeriya Yıldıztaşkan aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememiz nezdinde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış bulunduğundan; Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/83 Esas: Davalıların maliki olduğu, davaya konu Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, İhsaniye mah, 1042 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın davacı idarece kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltimi davası açılabilir.
Açılacak davalarda husumet Gölcük Belediye Başkanlığına yöneltilir.
30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Gölcük Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR