ZONGULDAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası duruşma tarihi tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00792224
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 26.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖZCÜ 26.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Dosya Numarası
:
2018/103 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Cevdet GÜLSEVER
Duruşma Tarihi
:
19.06.2018 09:25

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ZONGULDAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/103 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Zonguldak İli, Merkezİlçesi, Seyfetler Mahallesi,
ADA NO : 106
PARSEL NO : 46
VASFI : Fındık
YÜZÖLÇÜMÜ : 368,74 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEVDET GÜLSEVER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili tarafından davalı Cevdet Gülsever aleyhine açılan bedel tespiti ve tescil istemli KAMULAŞTIRMA davasında;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 01/08/2017 tarihli ve 28371 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan 2012/3398 sayılı kararı Bakanlar Kurulu Kararı ileZonguldak İli Merkez ve Kdz. Ereğli İlçelerinde tesis edilen Kandilli TM2-Kozlu Dağıtım Merkezi Enerji Nakil Hattı ve Kandilli TM2- Bölücek Enerji nakil Hattı yapım çalışması sırasında Zonguldak İli Merkez İlçesi Seyfetler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 106 ada 46 parsel nolu taşınmaz hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz malikinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, duruşmanın 19/06/2018 günü saat 09:25'de yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR