ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) dava tebliği

ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ
Dosya Numarası
:
2019/672 Esas
Tebligat Muhatabı
:
HATİCE ŞAHİN, NURİ UĞURLU, RAMAZAN UĞURLU

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/672 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı TEİAŞ tarafından Davalılar HATİCE ŞAHİN, NURİ UĞURLU, RAMAZAN UĞURLU, aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Antalya ili, Kepez ilçesi, Kızıllı köyü, 29809 ada 38 parsel üzerinde 380 kV Denizli - Varsak Enerji İletim Hattı olarak terkini davacı TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti TEİAŞ'a yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Antalya Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi hükmü ve Tebligat Yasasının 28. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/01/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR