BÜYÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kamu davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00731220
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 05.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1090
Tebligat Muhatabı
:
NECMİ ÇAKMAK

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2016/1090

Karar No: 2017/228

İ L A N

Dolandırıcılık suçundan sanık NECMİ ÇAKMAK hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :
1-Her ne kadar sanık hakkında DOLANDIRICILIK suçunu işlediğinden bahisle TCK'nun 157/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun kovuşturmasının şikayete bağlı olduğu, 17/03/2017 havale tarihli uzlaştırma raporunda müştekinin şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldığından açılan kamu davasının TCK'nun 73/4, CMK'nun 223/8 maddeleri uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,

2-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmiş olup, iş bu ilan yayınlandığı tarihten onbeş sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden sonra sanığın yedi gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışındna bulunması halinde ilgililerin bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylattırılmak sureti ile yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde incelenmek ve istinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.03/01/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR