ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kadastro tespitine itiraz davasına ilişkin tebligat

ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/503 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Zeynep Yılmaz, Sinan Uluçay, Sonja Renate, Hakan Özgiray
Duruşma Tarihi
:
20.04.2017 09:00

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C.

ANTALYA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/503 Esas

Davacı O.G:M tarafından davalı vekili Av. İsmail Hayyar davalılar Ahmet Şen, Zeynep Yılmaz, Nalan Nesrin Kökeş, Emine Filiz Dalkılıç, Fatma Saygılı, Sinan Uluçay, Gülüstan Kan, Hakan Özgilay, Sonja Renate leyhine açılan Tespite İtiraz davasıda,

Antalya Kadastro Mahkemesinin 2013/430 E. 2014/246 K. Sayılı dosyası dava konusu Antalya İli Kepez ilçesi Duacı köyü Çileklik mevkii 27843 ada 191 parsel numarasında kayıtlı ( eski parsel no 321) taşınmaz yönünden hakkında keşinleşmiş orman tahdit sınırları içerisinde kaldığı iddiası yönünden görevsizlik kararı verilmiş olup dosya mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılmakla;mahkememizce tensip zaptı hazırlanmış ve duruşması 20/04/2017 günü saat 09:00'da yapılması tensiben karar verilmiş olmakla ve davalılar Zeynep Yılmaz, Sinan Uluçay, Sonja Renate, Hakan Özgiray'a tebligat yapılamadığından, duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri; taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği ZEYNEP YILMAZ, SİNAN ULUÇAY, SONJA RENATE, HAKAN ÖZGİRAY'a ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR