KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kadastro tespitine itiraz davası tebliği

KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835892
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KADASTRO MAHKEMESİ SIFATIYLA
Dosya Numarası
:
1973/693 esas
Tebligat Muhatabı
:
AYLİN AYTEMİZ, BURÇAK AYTEMİZ CABAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KADASTRO MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 1973/693 Esas


Davacı Ali Aytemiz varisleri tarafından davalılar Ahmet Eser ve arkadaşları aleyhine açılan Kadastro Tespitine itiraz davasında;


13/09/1973 tarihinde yasa yolları açık olmak üzere davacı vekilinin vaki feragatı nedeniyle Yusuflar Mahallesi 539 ada 3 parsel numaralıgayrimenkulün kadastro tespitine karşı yaptıkları itiraz davasının REDDİNEkarar verilmiştir.


Davalı AYLİN AYTEMİZ, (Ahmet Muzaffer ve Hilal kızı 19** d.lu, ...22228 T.C nolu) ve davalı BURÇAK AYTEMİZ CABAN (Ahmet Muzaffer ve Gülay kızı, 19**iskenderun doğumlu,...26496 T.C nolu) tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilememiş olup, yukarıda adı geçen davalılara GEREKÇELİ KARAR ilamı yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


İş bu ilanın, ilantarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde davalı tarafından Yargıtay’a sunulmak üzere mahkememize temyiz dilekçesi verebilecekleri ve temyiz haklarının bulunduğu, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde ilanen tebliğ yapılan davalılarca Gerekçeli Karara tiraz edilmediği takdirde mahkememizce verilen 13/09/1973 tarih ve 1973/693 esas 1973/602 karar sayılı ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR