ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası duruşma günün tebliği

ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01001546
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/271 Esas
Tebligat Konusu
:
Antalya İli, Kepez İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 28186 Ada 13, 14, 16 parsel sayılı taşınmazlar
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hissedar ve ilgililer
Duruşma Tarihi
:
05.09.2019 10:30

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/271 Esas
DAVALILAR : Ali Kızı 1971 doğumlu REYHAN BULUT
Davacı Ahmet Ayaz tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Antalya İli, Kepez İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 28186 Ada 13, 14, 16 parsel sayılı taşınmazlarda kendisinin zilliyet olduğunu, kadastro tespitinde davalının zilyetinde olduğunun yazıldığını ileri sürerek taşınmazın tapu kaydındaki davalı zilyetindedir şerhinin silinerek zilyet olarak kendisinin yazılmasını talep etmiş, dava konusu taşınmazın başında yapılan keşifte dava konusu taşınmazların imar ihya edildiği, taşınmaza bir kısım ağaçların dikildiği, taşınmazların toplam değerinin 303.568TL olduğunun bildirildiği, duruşmanın ise 05/09/2019 günü saat: 10.30'a bırakıldığı anlaşılmış olup;
Dava dilekçesi ve bilirkişi raporuna karşı iki haftalık kesin sürede cevap dilekçesi vermeniz; dava dilekçesine karşı cevap vermediğiniz taktirde davacının iddialarını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmadığınız taktirde bilirkişi raporunda belirtilenleri kabul etmiş sayılacağınız ayrıca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR