ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kadastro bilirkişi raporunun tebliği

ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01007562
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 03.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/116 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet Yıldız

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/116 Esas
İLAN
Davacı Ahmet Tekşan ile Davalılar Maliye Hazinesi, Mehmet Yıldız aleyhine açılan davada, davalı Habip oğlu Mehmet Yıldız tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de bilinmediğinden, Kadastro bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazın kök geldisi olan 1316 no.lu parselin tapulama tespiti, 16.03.1940 Tarih 32, 33 ila 41 sıra sayılı pay tapularına istinaden 1955 yılında yapıldığı, itirazsız kesinleşen tespit tutanağının malikler tablosunda ve 11.04.1955 tarihinde tapu kütüğüne tescil edilen 172 kişi arasında 2880/332640 pay maliki olarak Hüseyin oğlu Mehmet Yıldız'ın da bulunduğu, tapulama tespitine dayanak zabıt kayıtlarında Mehmet Yıldız'ın baba adının Habip olarak yazılı olduğu, tespit tutanağının malik tablosunda ise, Hüseyin oğlu Mehmet Yıldız olarak yazılı bulunduğu, 882 no.lu parsele ait ana tutanak bulunamadığı için, baba adına ilişkin çelişkinin anlaşılamadığı, dolayısıyla belirtilen hususların dışında kimlik bilgilerine ulaşılamadığı bildirilmiştir ve bilirkişi heyet raporunda; iddia ve savı doğrultusunda dava dosyasına kıymet değeri hesaplamasına emsal olacak satış ve satışı yapılan yerle ilgili belge sunmadığından, davacının dava dilekçesinde arz üzerindeki yapıları 1955 yılından beri zilli yetinde olduğunu belirtiği ancak yapıların yaşları ile bir ilgili talebi olmadığı husus göz önüne alınarak, taşınmazın kıymet değerlendirilmesi taşınmazın keşif anındaki fiili durumu ve geriye doğru etken unsurlar dikkate alınarak değerlendirme yapılmış olduğu hususunun, yine yapının yapım yılının tespiti için; tekrar yapılara gidilerek yapım yılı ile yapıda kullanılan malzemelerin bilirkişi kurulunca incelenmesi gerektiği hususunu mahkeme takdirine bırakıldığı ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. İlanen duyrulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR