ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İtirazın iptali davasının ilanen tebliği

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01007740
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 01.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Denizbank A.Ş.
Dosya Numarası
:
2014/337 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Halil ATAMAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Esas No : 2014/337
Karar No : 2018/690

DAVACI : Denizbank A.Ş.
DAVALILAR : Muris Hüseyin ÇALIK mirasçıları ve arkadaşları
Mahkememizde görülmekte olan Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi, İtirazın İptali dava dosyasında; Mahkememiz kararı ve davacı tarafın istinaf dilekçesi davalı Halil ATAMAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ olunamadığından, ilgilinin adresi meçhul olduğundan 20/09/2018 tarihli gerekçeli karar hükmünün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Birleşen Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/197 Esas dosyasında ve Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/43 Esas sayılı dosyalarında davacı bankanın açtığı davaların derdestlik nedeniyle REDDİNE, Mahkememizin 2014/337 Esas sayılı asıl dosyasında Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine açılan davanın REDDİNE, Hüseyin Çalık mirasçıları Halime Nuran Çalık (dava sırasında ölmesi nedeniyle mirasçıları aleyhine) Naciye Şule Sözen (Çalık) ve Emine Jale Çalık aleyhine açılan davaların REDDİNE, İnci Ataman Figanmeşe ve Leyla Ataman aleyhine açılan davanın REDDİNE, asıl borçlu Ataç inşaat ve kefillerden Lale Çalık Sarper ve Fatma Ataman (Kızılırmak) Halil Ataman ve Sevinç Ataman 2.000.000,00-TL'sinden sorumlu olmak ve tahsilde tekerrüre neden olmamak kaydıyla, 6.130.500,00-TL'nin 2.036.598,28-TL'nin dava tarihi olan 06/05/2014 tarihinden itibaren işleyecek %52,50 temerrüt faiziyle birlikte adı geçen davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsiline, 1.587.624,09-TL değerindeki teminat mektubunun ve 10.620,00-TL çek bedelinin aynı şekilde müşterek ve müteselsil olarak aynı davalılar tarafından bankanın faiz getirmeyen bir hesabına depo edilmesine, sair istemin REDDİNE,
Dair verilen karar, davacı vekili ile davalı Lale Çalık Sarper vekili tarafından bu kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile istinaf edilmiştir. Gerekçeli karar hükmünün ve davacı vekilinin istinaf dilekçesinin gerekçesi adresi meçhul olan ve tebligat yapılamayan davalı Halil ATAMAN adına ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilandan 7 gün geçtikten itibaren 2 hafta içerisinde davalının gerekçeli karar için İSTİNAF yoluna başvurmaması halinde kararın bu davalı yönünden kesinleşeceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR