İSTANBUL ANADOLU 25. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İpotek (terkin istemli) dava tebliği

İSTANBUL ANADOLU 25. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046954
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/13961 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Doğukan ATEŞ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. İCRA DAİRESİ

2018/13961 ESAS

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul Anadolu 25. İcra Müdürlüğünün 2018/13961 Esas sayılı dosyasından İpotek borçluları tarafından
1) Osman TEMUR TC: 341*****932
2) Bayram TEMUR TC: 341*****086
3) Ali TEMUR TC: 341*****214 tarafından İpotek Alacaklısı Mehmet ATEŞ TC: 231*****744 Mirasçıları
1) Mukadder ATEŞ TC: 231*****972
2) Erol ATEŞ TC: 231****254
3) Ahmet ATEŞ TC: 231****3184)
Muzaffer ATEŞ SAFAYİ TC: 231*****0265)
Zafer AKAD TC: 230*****4146)
Doğukan ATEŞ TC: 230*****9247)
Mert ATEŞ TC: 230*****142 aleyhine yürütülen İ.İ.K'nun 153. Md. Gereğince İpotek Kaydının Terkini Dosyasında ipotek alacaklısı tarafından "İstanbul İli, Ümraniye ilçesi, A. Dudullu Mah. Karyecivarı mevkii 4-5 pafta 52 ada 5 parsel sayılı taşınmaz " üzerinde bulunan 21/06/1976 Tarih ve 6089 yevmiye numaralı ipotek şerhinin kaldırılması için Müdürlüğümüze başvurmuştur. İpotek borçluları tarafından ipotek bedeli olarak dosyamıza 1,00 TL depo edilmiştir. İş bu ilanen tebligat iptek alacaklı mirasçılarından Doğukan ATEŞ TC: 230*****924 için yapılmıştır. Aşağıda detayları yazılı muhtıranın iş bu ilanen tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak ve süreler ilanın yayınlanma tarihini takip eden 15 gün sonrasında başlayacaktır.

İpotek alacaklısı olduğunuz Müdürlüğümüzün dosyasından, ipotek bedeli dosyaya depo edilmiş olup, İİK 153 Md. Uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze gelerek depo edilen parayı almanızve ipoteği çözmeniz, bu müddet içinde gelmediğiniz veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğiniz takdirde, borçlunun borcunu icra dairesine tamamı ile yatırması halinde icra mahkemesince, verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verilebileceği hususu ilanen tebliğen ihtar olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR