İZMİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İpotek tebliği

İZMİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00559086
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 05.03.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/15649 Esas
Tebligat Konusu
:
İpotek tebliği
Tebligat Muhatabı
:
RAMAZAN YÜKSEKDAĞ

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

21/02/2017

T.C.
İZMİR 1. İCRA DAİRESİ
2016/15649 ESAS

MUHTIRA İİK 153. MADDESİ UYARINCA
İPOTEK ALACAKLISI :
DEMİR HUSNÜ
İPOTEK BORÇLUSU /MALİK : RAMAZAN YÜKSEKDAĞ
VEKİLİ: AV. ALI BAYAN

İPOTEK VE TARİHİ : 21/06/1939 tarih, 25.00 YTL bedelli, 5 ay süreli ipotek
MERHUNUN NE OLDUĞU : İzmir İli, Konak İlçesi, İmariye Mah., 1656 Ada, 3 parselde kayıtlı bulunan taşınmazınız üzerinde bulunan ipotek.
İPOTEK TUTARI : 25.00 YTL (Eski Türk Lirası)
İzmir İli.Konak İlçesi, İmariye mahallesi 1656 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz 21.06.1939 Tarih ile 25.00.ETL (Eski Türk Lirası) alacak için 5 aylık süre için lehinize ipotek tesis edildiği görülmüştür.
Adresiniz bulunamadığından Tebligat Kanununun hükümlerince icra emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
İş bu muhtıranın tebliğ tarihinden itibaren, hakkınızda yapılan bu icra takibine bir itirazınız varsa 7 gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairemize bildirmeniz, bu süre içinde itiraz etmemeniz halinde ise tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde icra dairemize gelerek icra dosyasına İpotek borçlusu tarafından yatan ipotek bedeli alacağınızı almanızı ve borçlu taşınmazı üzerindeki ipoteğin çözülmesini sağlamanızı, bu süre içinde makul bir sebep göstermeksizin icra dairesine gelip ipotek bedeli alacağınızı almaz veya icra dairemize gelip de parayı almaktan imtina ederek de ipoteğin çözülmesinden kaçınırsanız ipotek borçlusu, borcun tamamını icra dairemize yatırmış bulunduğundan İİK 153 maddesi uyarınca ipotek borçlusunun İcra Hukuk mahkemesine başvuruda bulunarak ipoteğin fekki yoluna başvuracağı tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR