KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İlanen tebliğ ( Ortaklığın giderilmesi davası )

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00510576
Şehir : Kırşehir / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2015/923
Tebligat Konusu
:
Merkez, Kayabaşı Mahallesi, 4646 ada 4 parselde kayıtlı 640 m2 miktarlı taşınmazın hissedarlar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerindeki bulunan tüm takyidatlarla birlikte umum arasında satışı suretiyle ortaklığın giderilmesi
Tebligat Muhatabı
:
ZAFER ASLANHAN

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRŞEHİR
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/923
KARAR NO : 2016/412


Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce 013/04/2016 tarih ve 2015/923 Esas, 2016/412 Karar sayılı ilamı ile; davanın kabulü ile, Kırşehir ili. Merkez, Kayabaşı Mahallesi, 4646 ada 4 parselde kayıtlı 640 m2 miktarlı taşınmazın hissedarlar arasında aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerindeki bulunan tüm takyidatlarla birlikte umum arasında satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine, Satış memuru olarak Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürünün tayinine, Satış sonucu elde edilecek miktar üzerinden Binde 11,38 ilam harcının hissedarlardan hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına, Satış sonucu elde edilecek miktarın hissedarlara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine, Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1500 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, Davalı Hazine kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1500 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davalı Hazineye verilmesine, Davalı Belediye kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre hesaplanan 1500 TL vekalet ücretinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davalı Belediyeye verilmesine. Davacının bu dava nedeni ile yapmış olduğu 4,10 TL vekalet harcı, 12,80 TL B.H, 206,30 TL keşif harcı, 75 TL araç ücreti, 455 TL bilirkişi ücreti, 70 TL tebligat gideri, 220 TL yurt dışı tebligat gideri, 16,50 TL posta masrafı, 453,12 TL ilan gideri olmak üzere toplam 1512,82 TL yargılama giderinin hissedarlardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, bakiye avansın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine karar verilmiştir.
Kararın bir kısım davalıların adresleri tespit edilemediğinden kendilerine mahkeme kararının ilanen tebliği gerekmiştir.
İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı ZAFER ASLANHAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 8 gün içeresinde herhangibir itiraz yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliği olunur.07/12/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR