ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İlanen tebliğ (Kamulaştırma Davası)

ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/303 Esas
Tebligat Konusu
:
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili
Tebligat Muhatabı
:
Şefıka Adıgüzel ve diğerleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/303 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Vekili tarafından davalılar Şefıka Adıgüzel, Hüseyin Adıgüzel, Hayri Adıgüzel, Mehmet Adıgüzel, Metin Adıgüzel aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan verilen karar gereğince :
Antalya ili, Aksu ilçesi, Barbaros Mahallesi (Örenyeri Mevkii), 13426 Ada 49 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına karar verilen 8.051,46 m2 davalılara ait daimi irtifak hakkının davacı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalar karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmen durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Antalya şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10.Maddesi hükmü ve Tebligat yasasının 28.Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/07/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR