KONYA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlamsız takiplerde ödeme emrinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/12575 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet Akın

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2016/12575 ESAS

ALACAKLI : T. İş Bankası A.Ş.
VEKİLİ : Av. Canan Ölmez - Şükran Mah. Mevlana Cad. No: 2/2 Meram Konya

BORÇLU : Mehmet Akın (TCKN: 52*******34) - Öğretmenevleri Mah. Şehit Fatih Ayhan Sk. A Blok, Bina: 1a Kapı: 9 Meram Konya

BORÇ MİKTARI : 108.105,54 TL (faiz, masraf ve feriler hariç)

BORCUN NEDENİ :Kredi Sözleşmeleri, ihtarnameler, hesap özetleri, Banka kayıtları
Yukarıda adı yazılı borçlu hakkında yapılan icra takibinde, borçlunun mernis sisteminde kayıtlı tüm adreslerine gönderilen ödeme emri bila tebliğ dönmesi, yeni adresinin bulunamaması nedeniyle ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren kanuni süreye 15(onbeş ) gün eklenmesi ile borcu ve masrafları 22 (yirmiiki)gün içinde ödemeniz (teminat vermeniz) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrasına ilişkin bir itirazınız varsa, sözleşme altındaki imza size ait değilse, yine bu yirmiiki gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu sözleşmenin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yirmiiki gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR