İZMİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlamsız takiplerde ödeme emri tebliği

İZMİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00515940
Şehir : İzmir / Çeşme
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 24.12.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/13580
Tebligat Konusu
:
İLAMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ ve 58 ÖR. DAVET KAĞIDI İLANEN TEBLİĞİ
Tebligat Muhatabı
:
Bayram Mesut Ertuğrul

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İZMİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2014/ 13580
İLANEN TEBLİGAT
İLAMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ ve 58 ÖR. DAVET KAĞIDI
İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI: Ege Can Yakıt Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.
VEKİLİ: Av. Erol ÇAKIR Atatürk Cad.No:40/ 401 -403 Pasaport-İZM
BORÇLU: Bayram Mesut ERTUĞRUL - TCKN:********** Ayasaranda Koyu Kerasus Hotel - Çeşme/İZMİR
BORÇ MİKTARI: 8.710,89 TL Asıla alacak ve 07.07.2014 den itibaren Reoskont Faiz,.İh.Haciz ve icra takip giderleri.
TAKİP MÜSTENİDİ: 07.07.2014 tarih 8.599,90 TL. bedelli fatura 25.09.2014 tarihli 110,99 TL. ihtarname gideri
İşbu ödeme emrinin yayınlandığı tarihten itibaren borcu ve takip giderlerini yasal süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeni/.,(leminat vermeniz;borca tamamen veya kısmen veya alacaklının icra takibine itirazınız varsa yine bu 25 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz.adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda takip talebinde çıkarılacak adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı.
Adınıza kayıtlı Balıkesir-Gömeç İlçesi Ulubeyler Köyü Kocaçınar mevkiindeki 243 ada 26 parsel sayılı tarla ve palamutluğa ait tapu kaydı izmir 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.10.2014 tarih 2014/475 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararı gereği17.10.2014 tarih 2899 yevmiye kaydı ile ihtiyaten haczedilmiş olup, borç ödenmez veya itiraz edlimezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur. 12.10.2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR