ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcra ödeme emri ve kıymet takdir raporunun ilanen tebliği

ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010569
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 14.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/8653 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
MEHMET SERKAN TAŞDEMİR

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
9. İCRA DAİRESİ


2016/8653 ESAS
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİPLERİNDE
KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİGATI;

ALACAKLI : T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VEKİLİ : AV. ÖZGE CANSIN BUCAK -
Elmalı Mah. 1. Sok. Yuvalığoğlu İş Merk. No: 42 Muratpaşa/Antalya
BORÇLU
{MUHATAP)-ADRESİ : MEHMET SERKAN TAŞDEMİR - TCKN : 254*****254
Kılıçarslan Mah. Hıdırlık Sok. No:5 - Muratpaşa/ANTALYA
TAKİPLE İSTENEN ALACAK : 381.974,33 TL. ( Faiz, Masraflar ve vekalet ücreti hariç)
İPOTEK BELGESİ TARİH VE NO : 28.05.2011 Tarih, 20311 Yevmiye Nolu, FBK Süreli, 1. Derecede, 450.000,00-TL Bedelli İpotek.
DEĞER KONULAN TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Antalya, Muratpaşa, Üçgen Mah., 1012 Ada, 9 Parsel, C Blok, 10. Kat, 130 Nolu Bağımsız Bölüm, mesken vasıflı taşınmaz
BİLİRKİŞİ RAPORU TARİHİ ve KONULAN DEĞER : Müdürlüğümüzün 2016/8653 Esas sayılı dosyasında 26.04.2019 Tarihli Bilirkişi Raporunda taşınmaza 500.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Yukarıda adı, soyadı (şahsiyeti) yazılı borçlunun belirtilen taşınmazı dosyamızda ipoteklidir. Taşınmaza bilirkişi vasıtasıyla İİK. 128. maddesine göre belirtilen tarihte belirtilen değer konulmuştur.
Taşınmazın fiili durumu, imar durumu ve evsafı dosyada mevcut kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir. Muhatap taşınmazın maliki borçlunun yazılı adresine gönderilen kıymet takdir raporu bila tebliğ iade edilmiş, MERNİS vasıtasıyla yapılan tahkikata netice alınamamış, yaptırılan emniyet araştırması neticesinde tespit edilen adresinize gönderilen kıymet takdiri bila dönmüş olduğundan, resmi kurumlarca bildirilen adreslere de tebliğ mümkün olmadığından alacaklı vekilinin talebi gereğince kıymet takdirinin 7201 sayılı tebligat kanununun 28.maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Kanun’un 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilave’si suretiyle kıymet taktir raporunun İLANEN tebliğine karar verilmiştir.
İşbu İlanın gazetede neşrinden itibaren 22 gün içinde kıymet taktir raporuna bir itirazınız varsa İcra

T.C.
ANTALYA
9. İCRA DAİRESİ


2016/8653 ESAS
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİPLERİNDE
İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİGATI;
ALACAKLI : T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VEKİLİ : AV. ÖZGE CANSIN BUCAK -
Elmalı Mah. 1. Sok. Yuvalığoğlu İş Merk. No: 42 Muratpaşa/Antalya
BORÇLU
{MUHATAP)-ADRESİ : MEHMET SERKAN TAŞDEMİR - TCKN : 254*****254
Kılıçarslan Mah. Hıdırlık Sok. No:5 - Muratpaşa/ANTALYA
TAKİPLE İSTENEN ALACAK : 381.974,33 TL. ( Faiz, Masraflar ve vekalet ücreti hariç)
İPOTEK BELGESİ TARİH VE NO : 28.05.2011 Tarih, 20311 Yevmiye Nolu, FBK Süreli, 1. Derecede, 450.000,00-TL Bedelli İpotek.
İPOTEKLİ GAYRİMENKUL : Antalya, Muratpaşa, Üçgen Mah., 1012 Ada, 9 Parsel, C Blok, 10. Kat, 130 Nolu Bağımsız Bölüm, mesken vasıflı taşınmaz
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip dosyamızdan, Örnek 6 İcra Emri, muhatap borçlunun yukarda yazılı adresine tebliğe gönderilmiş, bila tebliğ iade gelmiştir. İcra Emrine ilişkin tebligatın iade edilmesi nedeniyle, MERNİS vasıtasıyla yapılan tahkikatta, Mernis adresinizin kayıtlı olmadığı anlaşılmış, yaptırılan emniyet araştırması neticesinde tespit edilen adreslerinize gönderilen icra emri ve eklerine ilişkin tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş, yine, resmi ve özel kurumlarca bildirilen adreslere de çıkartılan icra emri ve eklerine ilişkin tebligat bila tebliğ iade edildiğinden, alacaklı vekilinin talebi gereğince icra emrinin 7201 sayılı tebligat kanununun 28.maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu nedenle İşbu icra emrinin, gazetede ilanen tebliği tarihinden itibaren, 30 günlük yasal süreye, 15 gün ilave edilerek belirlenen 45 gün içinde yukarıda yazılı borcunuzu, icra emrini gönderen icra dairesine ödenmeniz, bu süre içerisinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının yukarıda açık tapu kaydı yazılı ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceği hususları icra emri tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR