İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcra emrinin ilanen tebliği

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873562
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 07.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/4946 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
MOHAMEDBASIL MOHAMMED K ALGHALAYINI

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2017/4946 ESAS
ALACAKLI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ, ********** Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. Nagihan Akgün & Av. Ahmet Durdu
Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No: 141, Esentepe Şişli/İSTANBUL
BORÇLU : MOHAMEDBASIL MOHAMMED K ALGHALAYINI, Ali - Fatma oğlu,
Tahtakale Mah. Mahmur Çiçeği Sok. No:173 Avcılar / İSTANBUL
BORÇ MİKTARI : 364.619,82 TL.
Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 30 günlük icra emri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle icra emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
a) 304.752,93 TL asıl alacak, 15.580,41 TL işlemiş faiz ve 779,02 TL BSMV olmak üzere toplam 321.121,38 TL alacağın fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile takip tarihinden itibaren asıl alacağa yukarıda belirtilen % 15,76 oranda işleyecek temerrüt faizi ve faizin % 5 BSMV si, masraf ve avukatlık ücretiyle birlikte B.K 100 maddeye göre tahsili talebinin işbu bu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 30 güne 15 gün ilavesi ile 45 gün içinde ödemeniz, İ.İ.K.'un 32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez, İcra mahkemesinden veya Yargıtay'dan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği
30 günlük icra emrinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.25/09/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR