GAZİANTEP BÖLGE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gerekçeli kararın ilanen tebliği

GAZİANTEP BÖLGE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156160
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/111 Esas
Tebligat Muhatabı
:
FİLİZ BAYRAKTAR

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
2. HUKUK DAİRESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/111 Esas
KARAR NO : 2020/377
Davacı FİLİZ BAYRAKTAR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan davacının yapılan istinaf incelemesi sonunda;
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat miktarı Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi dikkate alındığında hakkaniyete uygundur. Bu nedenle davacının maddi ve manevi tazminatların miktarlarına yönelik istinaf başvurusunun HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.
Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakaların niteliğine, günün ekonomik koşullarına ve TMK'nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alındığında davacı kadın ve müşterek çocuklar yararına takdir edilen tedbir/iştirak/yoksulluk nafakaları hakkaniyete uygundur. Bu nedenle davacının nafakaların miktarına yönelik istinaf başvurusunun da HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.
Davalı babanın müşterek çocukların üstün menfaatlerine ters düşecek bir davranışının tespit edilememiş olması nedeni ile davacının kişisel ilişkinin kaldırılmasına yönelik istinaf başvurusunun da HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmekle aşağıdaki şekilde şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1-)Davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-)Davacı adli yardımdan yararlandırıldığından istinaf başvurusu nedeniyle yapması gereken ancak adli yardım nedeniyle tahsili ertelenen, 98,10 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı, 54,40 TL istinaf karar harcı, ilanen tebligat gideri 1.327,50 TL ve 4 kez istinafa dosya gönderme ücreti 91,00 TL olmak üzere toplam 1.571,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir KAYDEDİLMESİNE,
3-)Kararın taraflara TEBLİĞİNE,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, 6100 sayılı HMK'nın 361 ve devamı maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR