İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİ

Gerekçeli kararın ilanen tebliği

İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01006408
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 31.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/934 Esas
Tebligat Muhatabı
:
RİTA UZDEMİR(TRETIAKOV)

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2014/934

KARAR NO:2019/287

Davacı , ZAFER UZDEMİR ile Davalı , RİTA UZDEMİR(TRETIAKOV) arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında davalının adresi tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.
Davanın KABULÜ ile;
1-SİVAS İli, MERKEZ İlçesi, ÇAYGÖREN Mahallesi, Cilt No: 74, Hane No: 36, BSN:43 'de nüfusa kayıtlı, MEMET ve HAFİZA'den olma, ÇAYGÖREN 01/01/1960 doğumlu, 37021563030 T.C. nolu Davacı ZAFER UZDEMİR ile,
SOFIA ve PIOTR kızı, 24/06/1963 doğumlu, İSRAİL uyruklu, Davalı RİTA UZDEMİR(TRETIAKOV)'in,
T.M.K.'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Davacı vekilinin beyanı doğrultusunda yargılama giderlerinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA,
Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, karar tarihinde alınması gereken 44,40 TL başvuru harcı, 44,40 TL peşin harç, 3202 TL tebligat, müzekkere, yurtdışı tebligat ve tercüme masrafı olmak üzere toplam 3290,80 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,
3-Davacı vekili vekalet ücreti istemediğini beyan ettiğinden bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,
4-Taraflarca varsa yatırılıp kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana İADESİNE,
5-Kararın kesinleşmesine müteakip iki tasdikli suretinin gereği için ilgili Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,
Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere kararın ilanen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihe ek 16 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, MAHKEME KARARI TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR