MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gerekçeli karar ve itiraz hakkının ilanen tebliği

MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00354142
Şehir : Tunceli
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 07.06.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Tunceli Valiliği
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2016/39 - KARAR NO : 2016/96
Tebligat Konusu
:
Feshin tespiti ve tasfiyesi
Tebligat Muhatabı
:
Davalı: Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneği

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/39 - KARAR NO : 2016/96

Davacı Tunceli Valiliği ile davalı Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneği aleyhine mahkememizde açılan Derneğin Kendiliğinden Feshinin Tespiti ve Tasfiyesi davasında yapılan açık yargılama sonunda;
Mahkememizin 04/05/2016 tarih 2016/39 Esas ve 2016/96 Karar sayılı ilam ile;
"1-Davacının, davalı Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneğinin tasfiyesi talebi yönünden mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,
2- Karar kesinleştiğinde ve 2 haftalık yasal süre içerisinde talep olması halinde dosyanın görevli MAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar kesinleştiğinde ve 2 haftalık yasal sürede talep olmaması halinde DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
3- Davanın kabulü ile Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneği'nin MK'nun 87/5.maddesi uyarınca kendiliğinden SONA ERDİĞİNİN TESPİTİNE,
4- ) Davanın mahiyeti icabı harç tahsiline yer olmadığına,
5- ) Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
6- ) Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmının HMK 333.maddesine göre karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine" karar verilmiş olup;
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneği'ne gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesince ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren 8 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile temyiz yoluna gidilmediği taktirde, kararın bu davalı açısından kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/05/2016

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR