İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle vakıf adına tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00792547
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 22.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/539 Esas
Tebligat Konusu
:
Hasan Rıza oğlu Ahmet Zeynel Abidin'in gaipliği
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C.

İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/539 Esas

06/12/2017

FERAH KETHÜDA CAMİİ ŞERİFİ VAKFI'NI TEMS.VAKIFLAR ileKAYYUM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul , Fatih, İlçesi, Mollaaşkı Mahallesi, Mahkemealtı Sokağında bulunan 479 pafta, 2638 ada, 21 parsel sayılıtaşınmaz gaipliği istenen Hasan Rıza oğlu Ahmet Zeynel Abidin adına kayıtlı olduğu, adı geçen şahsın tanınmmadığının tespit edildiği ve nüfus kayıtlarına darastlanmadığından dava konusu taşınmazın maliği gözüken Hasan Rıza oğlu Ahmet Zeynel Abidin'in gaipliğine veadına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile Ferah Kethüda Camii Şerifi Vakfı adına tecsiline karar verilmesini istemiştir.
İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda açı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2017/539 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.. 06/12/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR