İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle vakıf adına tescil davası

İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00776079
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 28.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2011/512 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İSTANBUL DEFTERDARI (KAYYUM) HASIMSIZ, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
13/12/2017
İ L A N
T.C.
İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2011/512 Esas

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARI (KAYYUM) HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Dava konusu İstanbul ili, Fatih İlçesi, ÇakırağaMah., Katip Kasım Bostanı Sk. 211 pafta, 845 ada, 7 parsel sayılı 236,00 m2 sahalı kuyusu olan bostan vasıflı taşınmazın, hissesinin;

346/2400 hissesi Manol oğlu Leonida, 300/2400 hissesi Lami,330/2400 hissesi Argiri, 346/2400 hissesi Manol kızı Efyeniya, 346/2400 hissesi Manol oğlu Argiri, 75/2400 hissesi Hüseyin Hüsnü oğlu İsmail Cemalettin, 96/2400 hissesiVasil, 96/2400 hissesi Yorgi, 96/2400 hissesi Nikola, 96/2400 hissesiTrafile,48/2400 hissesi Hristo oğlu İlya hissesinin tapu kaydının gaip olması nedeniyle şahısların gaipliğine karar verilerek hisselerin Sultan Mahmut Hani Sani Vakfı adına tesciline karar verilmesini istedikleri anlaşılmış olmakla,

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Çakırağa Mah, Katip Kasım Bostanı Sk.211 pafta, 845 ada, 7 parsel sayılı 236,00 m2 sahalı kuyusu olan bostan vasıflı taşınmazın, Hissesinin, özetlenen dava dilekçesinde hisseleri ve isimleri bulunan şahısların gaip olduğununilan tarihinden altı ay içinde tapu kayıt maliklerini tanıyanlarca, gaiplerin adresi veya kendilerini tespite yarar bilgi verilmediği, ya da gaip kişiler hakimliğimize müracaat etmedikleri takdirde gaipliklerine karar verileceği 1 KEZ İLANEN tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR