ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil davası tebliği

ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MALİYE HAZİNESİ
Dosya Numarası
:
2017/350 Esas
Tebligat Konusu
:
Zöhre
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/350 Esas

MALİYE HAZİNESİ. ile ZÖHRE KAYYIMI(ADANA DEFTERDARI) arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davacı Maliye Hazinesince Adana İli,Seyhan İlçesi, Camuzcu Mahallesi,12000 ada, 102parsel sayılı taşınmazın hissedarı Zöhre'nin TMK 588.Maddesi gereğince gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Zöhre'nin bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2017/350 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 14/12/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR