TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil davası

TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00836155
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 13.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/298 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN

İLAN

Esas No: 2018/298

Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Tokat Defterdarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle Dava dilekçesi ile dava konusu taşınmaz maliki Fatma'ya Tokat Sulh Huk. Mah. 2004/1506 esas, 2007/823 Karar sayılı ilamı ile Tokat Defterdarının kayyım tayin edildiğini, malikin yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığı, kanuni mirasçılarının kimlerden ibaret olduğu ve nerede bulundukları hakkında bilgi ve belge edinilememiş olduğundan malikin gaip olduğu kanaatine varıldığını ve 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğundan malikin gaipliğine, taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Tokat ili Merkez ilçesi Topçubağı Mah. 2326 ada 7 parsel sayılı taşınmazın maliki Fatma hakkında bilgi ve görgüsü olanların Mahkememizin 2018/298 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bildirmeleri, bu süre içerisinde bildirilmediğinde Fatma'nın gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 06/07/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR