İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00806471
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/379 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2017/379 Esas 04/05/2018
Konu :Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davacı Hazine vekili 28/08/2017 tarihli dava dilekçesinde;Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesi, Karaim Çıkmazı Sokağında bulunan 3048 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 3/24 hisse maliki Yasef oğlu Avram, 3/24 hisse malikleri Yusufoviç oğulları Baruh ve Beraha, 4/24'er hisse malikleri Mordahay oğulları İsak ve Yako, 3/24'er hisse maliki Avram, 4/24 hisse maliki Sima çocukları Altun, Makro, Yuda, Mişon ve Sara'nın gaip olmaları nedeni ile Beyoğlu 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 11.06.2007 tarihli ve 2007/338 esas 2007/485 karar sayılı ilamı ilekayyım tayin edilen taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğundanm adı geçenlerin gaipliklerine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla; Yukarıda adı yazılı olan 3/24 hisse maliki Yasef oğlu Avram, 3/24 hisse malikleri Yusufoviç oğulları Baruh ve Beraha, 4/24'er hisse malikleri Mordahay oğulları İsak ve Yako, 3/24'er hisse maliki Avram, 4/24 hisse maliki Sima çocukları Altun, Makro, Yuda, Mişon ve Sara hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi, malumatlarının, İstanbul 13 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/379 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR