ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil dava tebliği

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MALİYE HAZİNESİ
Dosya Numarası
:
2019/49 Esas
Tebligat Konusu
:
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2466 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Hasan kızı Zeynep’in gaipliği
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/49 Esas


Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , HASAN KIZI ZEYNEP KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davacı Maliye Hazinesince Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2466 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Hasan kızı Zeynep’in TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Hasan Kızı Zeynep’in bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2019/49 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 31/01/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR