İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00719299
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 14.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2017/168 Esas
Tebligat Muhatabı
:
VALASİYA ARAMA

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İ L A N
T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/168 Esas 07/12/2017

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ADINA İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , VALASİYA ARAMA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile;İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Çukur Sokağında bulanan 364 ada, 34 parsel sayılı dükkan vasıflı gayrimenkul maliki Nikoli kızı Valasiya Arama'na ait iken gaip olması nedeniyle Beyoğlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 02/12/1999 tarih ve 1999/443 esas 1999/701 karar sayılı kararıyla İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiğini, kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurduğunu, açıklanan nedenlerle dava konusu taşınmazın 1/4maliki Medeni Kanun'un 588.maddesi gereğince hazine adına tesciline, tapu kaydında bulunan takyidatların da kaldırılmasınına karar verilmesini talep etmiştir.
Gaipliğine karar verilmesi istenen Nikoli kızı Valasiya Arama hakkında bilgisi bulunanların 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin2017/168 Esas sayılı dava dosyasına gerekli bilgi vermeleri aksi takdirde Nikoli kızı Valasiya Arama'nın gaipliğine ve İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Çukur Mahallesi, Çukur Sokağında bulanan 364 ada, 34 parsel sayılı dükkan vasıflı taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği T.M.K. 'nun 33. Maddesi uyarınca 1. Kez ilan olunur. 07/12/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR