ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik davası karar tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/444 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/444 Esas 16/08/2017
DAVALI :İSMAİL KIZI RABİA
''Davacı Maliye Hazinesince Adana ili, Sarıçam ilçesi Mutlu Mahallesi 10962 ada 15 parsel, 10963 ada 2 parsel ve 2394 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazlarda hissedar olan issedar olan Ziya oğlu Şinasi Er'in TMK 588.maddesi gereğince gaipliğine, Adana ili, Sarıçam ilçesi Mutlu Mahallesi 10962 ada 15 parsel, 10963 ada 2 parsel ve 2394 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazlarda Ziya oğlu Şinasi Er'in hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Ziya oğlu Şinasi Er'in bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2017/444 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları,müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.17/08/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR