ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliğe karar verilmesi istemli dava tebliği

ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023157
Şehir : Erzincan
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 10.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/144 Esas
Tebligat Konusu
:
Mustafa oğlu Sabri
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 33. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/144 Esas
(2'NCİ GAİPLİK İLAN DUYURUSU)
Davacı Erzincan Mahiye Hazinesi vekili tarafından aşağıda esas numaraları ile isimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan gaiplik ve gaip hissesine düşen malvarlığının hazine adına devri davalarında verilen ara kararı gereğince;
Davacı kurum vekili; Aşağıda dosya esas numaraları yazılı her bir davalarda yapılan adres araştırmalarına rağmen nüfus kaydı ve taşınmaz maliklerinin kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması hiçbir adresine rastlanmayan taşınmaz malikleri hissesine düşen taşınmazların 10 yıldan uzun süredir Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi'nce yasal kayyım olarak atanmış Erzincan Defterdarı tarafından idare edildiğini, 10 yıllık kayyımlık süresinin dolması sebebiyle taşınmaz maliklerinin gaipliğine karar verilmesini ve gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescilini ve kayyımlık bürosunca yönetilen bedelin işleyen banka faizi ile birlikte TMK.m.588 gereğince hazineye irad kaydedilmesini talep etmiş olmakla,
Mahkememizce yapılan 1.Gaiplik ilanına rağmen bugüne kadar bulunmayan sağ olup olmadığı ve nüfus kaydı ve adresi tespit edilemeyen dava konusu taşınmazın maliklerinden haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların haber vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz yada haber verilmez ise aksi takdirde ilanın sonuçsuz kalması halinde mahkemece gaipliğine karar verilerek gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescilini ve kayyımlık bürosunca yönetilen bedelin işleyen banka faizi ile birlikte hazineye gelir kaydedileceği TMK.588 ile 32 ve 33 maddeleri gereğince 2. KEZ İLAN olunur.
Mahkeme esas numaraları,tapu maliki veya malikleri, hazineye devri talep edilen taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, ada, parsel numaraları ile işlemiş banka faizi ile birlikte hazineye devri talep edilen ve kayyımlık bürosunca yönetilen miktarlar.
Esas No: 2018/144 Davalısı (tapu maliki) - Mustafa oğlu Sabri,
Tapu Bilgileri:Erzincan İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, 309 ada, 29 parsel (ifraz öncesi 309 ada, 19 parsel) sayılı taşınmaz, 722,66 TL bedelin işlemiş banka faizi ile birlikte,
İş bu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR