İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Düzeltme ve cevap yazısının ilanı

İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00856699
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 30.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEŞ 30.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO: 2015/234
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

5187 Sayılı Basın Kanununun 14 ve 18. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/234

KARAR NO: 2017/176

Bugün Gazetesinin 02/05/2015 tarihli nüshasında yayınlanan "Giyotin" başlıklı köşe yazısı hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2015/2930 D.iş sayılı ve 14/07/2015 tarihli kararı ile Düzeltme ve Cevabın yayımlanmasına karar verildiği, bu karara yapılan itirazın Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 06/08/2015 tarih ve 2015/3156 D.iş sayılı kararı ile reddine karar verilmesine rağmen Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması nedeniyle;

Sanık TEMEL TANADALAN hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 2015/234 esas 2017/176 karar ve 10/10/2017 tarihli kararın 2 numaralı bendinde “Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması nedeniyle 5187 Sayılı Yasa'nın 18/son maddesi uyarınca bu yazının ilanına” karar verilmiş olup, verilen işbu karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi'nin 22/06/2018 tarih, 2017/4340 esas 2018/1758 karar sayılı ilamı ile 22/06/2018 tarihinde kesinleşmiş olmakla;

Aşağıdaki düzeltme ve cevap yazısı İLAN OLUNUR.28/08/2018

DÜZELTME VE CEVAP YAZISI

Bugün Gazetesi'nin 02/05/2015 tarihli nüshasının 15.sayfasında yayınlanan Gültekin AVCI'ya ait "Giyotin" başlıklı köşe yazısında, müvekkil hakkında gerçeğe aykırı beyanlara ve itibarı zedeleyici ifadelere yer verildiğinden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Haberde, İstanbul'da görevli Hakimler Metin ÖZÇELİK ve Mustafa BAŞER'in "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve silahlı örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında yürütülen soruşturmada; Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/04/2015 tarihli, 2015/623 D.iş sayılı ve01/05/2015 tarihli, 2015/634 D.iş sayılı kararıyla tutuklanmalarına karar verilmesiyle ilgili olarak, yargı mercilerinin hukuk kuralları dışındaki faktörlerin emri ile karar verdikleri, yargı eliyle despotik bir rejim oluşturulduğu, sulh ceza hakimliklerinin giyotin haline geldiği, yargının da dahil olduğu bir suç örgütünün bulunduğu, HSYK ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerinin de bu suç örgütünün içinde yer aldığı, HSYK'nın "Saray'a adeta secde ettiği (!) gibi hakaretamiz bir üslupla kaleme alınmış gerçek dışı ifadelere ve ithamlara yer verilmiştir.

Basın ve ifade hürriyetinin hiç kimseye başkalarına hakaret etme ve mesnetsiz suçlamalarda bulunma hakkı vermeyeceği gerçeği karşısında, yazarı basın ahlak ilkelerine ve asgari nezaket kurallarına uymaya davet ediyoruz.

Anayasa'nın 138.maddesinde ifadesini bulan yargı bağımsızlığı ilkesi gereği yargı mercileri, hukuk kuralları ve vicdani kanaatleri doğrultusunda özgür iradeleriyle karar verdikleri halde, mahkemelerin hukukun dışına çıktıkları, suç örgütünün parçası haline geldikleri ve Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulunun da bu örgütün parçası olduğu gibi hiçbir dayanağı olmayan ve mantık sınırlarını aşan hayali suçlamalarla Türk Yargısının ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yıpratılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin 14/01/2015 tarihli ve E:2014/164, K:2015/12 sayılı kararıyla, sulh ceza hakimliklerinin kuruluş ve işleyişine dair yasa maddelerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verilmesine karşın, yazar bu konuda bir araştırma yapmaksızın mahkemeleri giyotin olarak tanımlamıştır.

Adaletin sağlıklı işlemesi için görev yapan ve dayanağını Anayasa'dan alan mahkemelerin, yazarın subjektif fikirleri ile hedef alınması kamuoyunun yanlış bilgilenmesine ve güven zedelenmesine yol açar.

Basın ve ifade özgürlüğü, halka hitap eden kalemlere kişisel yargılarını kurumları itham edici bir biçimde kullanma özgürlüğü tanımaz. Aksine kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek için araştırma yapma ve doğru kaynaklara dayanma sorumluluğu yükler.

Bu durumda hiçbir araştırma yapılmadan hazırlanan, yanlış bilgilere dayanan ve basın etik kurallarına uymayan bu yazı gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.01/07/2015

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Vekili
Av.İbrahim AY

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR