RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01164022
Şehir : Rize / Güneysu
Semt-Mahalle : ULUCAMİİ MAH. / GÜNEYSU
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 09.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Güneysu Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2020/73 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Maksut Mamat ve diğ.
Duruşma Tarihi
:
30.06.2020 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2020/73 ESASDavacı Güneysu Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 30/06/2020 günü saat 09:00'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.17/09/2018

Esas No Taşınmazın Yeri Taşınmaz No. Vasfı Tapu Alanı Kamulaşan Alan Taşınmaz Maliki
2020/73 Rize İli Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesi 115 ada 420 parsel Çay Bahçesi ve tarla 3.095,28 m² 3.095,28 m² Maksut Mamat ve diğ.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR