TRABZON 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

TRABZON 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Dosya Numarası
:
2020/109 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
31.03.2020 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI


İLİ: TRABZON İLÇESİ:ORTAHİSAR DURUŞMASAATİ:09:00 DURUŞMA TARİHİ: 31/03/2020
Esas No: Malik Mahalle: Ada:Parsel:Arsa Tapu Miktarı: Kamulaştırılan Alan:
2020/109 Abdullah Gençoğlu, Boztepe 504 11 17,991m² 179,79 m²
Şaduman Kibar, Hayrettin Özer, Kemal Yılmaz, Gülsen Kurt, Ömer Gençoğlu, Aziz Ak, Eran Yavuz, Berkan Özer, Aysel Bayındır, Haskız Aydemir, Asiye Şayvarcı, Hacı Ali Özer, Birgül Karadeniz, Arif Özer, Receep Özer, Ahmet Özer.
Davacı Trabzon Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından yukarıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememizin 2020/109 esas sayılı açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında;
Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememizce işbu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılan yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S. K. Gereğince saptanmasını mütaakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen TC Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 S. K. İle değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR