İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046166
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/276 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Mert Şahin
Duruşma Tarihi
:
09.12.2019 09:35

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2015/276 Esas
DAVALI : MERT ŞAHİN
Davacı Göksu Gencay tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tahkikat yargılamasına geçildiğinin davalı Mert Şahin'e tebliğinin usulüne uygun olarak ilan yolu ile yapılmasına ve 08/07/2019 tarihli celse zaptının özetinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup,
Mahkememizin 08/07/2019 tarihli celse zaptında özetle; HMK 143 ve devam maddeleri gereğince tahkikat yargılamasına geçilmesine, Eksiklik tamamlandığında ve talep halinde var ise maluliyet süresi ve oranı ile tedavi süresinin belirlenmesi bakımından rapor alınmak üzere dosyanın ATK Başkanlığına gönderilmesine, Taraflara varsa toplanmamış delillerini toplatmaları bakımından gerekli müzekkereleri yazdırmaları ve eksik delillerini sunmaları için HMK 140/5 maddesi uyarınca ikişer hafta kesin süre verilmesine, Eksikler tamamlandığında ve talep halinde celse arasında gerekirse maddi tazminat hesabı yönündenbilirkişi ara kararı oluşturularak taraflara tebliğinin yapılmasına karar verilmiş olup,
Davalı Mert Şahin'in belirlenen duruşma 09/12/2019 tarih ve saat:09:35'deki duruşmaya gelmediği ve geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya HMK.'nun 147 ve 186. madde gereğince davalı Mert Şahin'in yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, mahkememizin 08/07/2019 tarihli duruşma zaptı ile duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur.10/07/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR