TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş
Dosya Numarası
:
2019/245-246 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
20.06.2019 14:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN

Mahkememizde davacı BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Şkararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Ziraat Bankası Arsin Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.21/05/2019

Dosya No Mahalle Ada Parsel Malik / Davalılar Kam. Yapılacak Alan (m²) Duruşma günü ve saati
2019/245 Trabzon
Arsin
CudibeyMah.
157
160
9
13

1-Abdullah Ustaömer, 2-Adem Öksüz,3-Ahmet Ekinli, 4-Ahmet Ustaömer, 5-Alpaslan Ustaömer,
6-Aydın Ustaömer, 7-Ayşe Ergenç,
8-Ayşe Kılıçlı, 9-Ayşe Turhan,
10-Bahri Ustaömer, 11-Baki Ustaömer, 12-Bekir Ustaömer,
13-Cahide Kahya, 14-Cevdet Ustaömer, 15-Emine Gedikli
16-Emine Ustaömer, 17-Emrullah Ustaömer, 18-Esma Şahin,
19-Fatma Terzi, 20-Gökhan Ustaömer
21-Gülcan Kurnaz, 22-Gülcan Ustaömer, 23-Halil İbrahim Ustaömer, 24-Hamiye Ustaömer
25-Hasan Ustaömer, 26-Hava Ustaömer, 27-Hüsniye Malkoç,
28-İbrahim Ustaömer, 29-İlknur Ustaömer Congur, 30-İncihan Ustaömer, 31-İsmet Ustaömer,
32-Melike Ustaömer, 33-Meltem Ekinli, 34-Memnüne Cicerali,
35-Mürvet Ustaömer, 36-Nazmiye Özdoğan 37-Necati Öksüz,
38-Nursel Öksüz, 39-Ömer Öksüz,
40-Recep Ustaömer, 41-Sebahat Ustaömer, 42-Selma Gençalioğlu,
43-Servet Ustaömer, 44-Sevim Demirci,45-Tarkan Ustaömer,
46-Temel Ekinli

178.3
50.4
20/06/2019
14:00
2019/246 Trabzon
Arsin
CudibeyMah
160 15 1-Abdullah Ustaömer, 2-Adem Öksüz, 3-Ahmet Ekinli, 4-Ahmet Ustaömer, 5-Alpaslan Ustaömer
6-Aydın Ustaömer, 7-Ayşe Ergenç, 8-Ayşe Kılıçlı, 9-Ayşe Turhan, 10-Bahri Ustaömer
11-Baki Ustaömer, 12-Bekir Ustaömer, 13-Cahide Kahya, 14-Cevdet Ustaömer, 15-Emine Gedikli
16-Emine Ustaömer, 17-Emrullah Ustaömer, 18-Esma Şahin, 19-Fatma Terzi, 20-Gökhan Ustaömer
21-Gülcan Kurnaz, 22-Gülcan Ustaömer,23-Halil İbrahim Ustaömer, 24-Hamiye Ustaömer
25-Hasan Ustaömer, 26-Hava Ustaömer, 27-Hüsniye Malkoç, 28-İbrahim Ustaömer
29-İlknur Ustaömer Congur, 30-İncihan Ustaömer, 31-İsmet Ustaömer, 32-Melike Ustaömer
33-Meltem Ekinli, 34-Memnüne Cicerali, 35-Mürvet Ustaömer, 36-Nazmiye Özdoğan,
37-Necati Öksüz, 38-Nursel Öksüz, 39-Ömer Öksüz, 40-Recep Ustaömer, 41-Sebahat Ustaömer
42-Selma Gençalioğlu, 43-Servet Ustaömer, 44-Sevim Demirci, 45-Tarkan Ustaömer, 46-Temel Ekinli
140.13 20/06/2019
14:00
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR