GÖLCÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

GÖLCÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993866
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 13.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TİCARET BAKANLIĞIDOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Tebligat Muhatabı
:
MAŞALLAH İLKER
Duruşma Tarihi
:
12.06.2019 10:10

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GÖLCÜK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/24

DavacıTİCARET BAKANLIĞIDOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı MAŞALLAH İLKER arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan adres araştırmasında davalı MAŞALLAH İLKER'in adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili, dava dilekçesinde;davalıdan yakalanan kaçak 177 paket gümrük kaçağı ve bandrolsüz sigara yakalanması üzerine Gölcük 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16/03/2016 tarihli 2016/110 esas 2017/9 karar sayılı kararıyla sanığın cezalandırılmasına ve suç eşyalarının müsaderesinekarar verildiği ,bu sebeple 325,33 TL kamu zararının, zararın gerçekleştiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline ,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Anılan davanın ön inceleme duruşması 12/06/2019 günü saat:10.10'de yapılacaktır. Bu itibarla, HMK'nun 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin ilan yoluyla tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya yönelik cevap verebileceğiniz, HMK'nun 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca belirtilen gün ve saatte HMK'nun 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve duruşmaya katılan tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR