ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/131 Esas
Tebligat Muhatabı
:
AYDIN ÜNVERDİ
Duruşma Tarihi
:
10.07.2019 09:10

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/131
DAVACI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
DAVALI : AYDIN ÜNVERDİ Çaybaşı Mah. 1340 Sok. No:25 Ünverdi Apt. 1/2 Muratpaşa/ ANTALYA
Davacı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından davalı Aydın ÜNVERDİ ve diğer davalılar aleyhine Antalya 13. İcra Müdürlüğünün 2015/1541 esas sayılı dosyası ile borçlular hakkında yapılan icra takibi sonucu borçluların borca yeter derecede malvarlığı tespit edilemediğinden geçici aciz vesikası düzenlendiğini, davalı-borçlu Aydın ÜNVERDİ'nin alacağın tahsilini engellemek amacıyla Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Çaybaşı mahallesi, 1118 ada, 211 parsel, 4 nolu bağımsız bölümü öncelikle davalı Hüsne SANAY'a Hüsne SANAY tarafından da diğer davalı Altan ÜNVERDİ'ye devredildiğini, bu devir işlemlerinin muvazalı olduğunu bu nedenle davalılar arasında yapılan tasarrufun iptali ile cebri icra yoluyla satış yapılmak suretiyle alacağın tahsili talepli dava açılmış olmakla, fakat davalı Aydın ÜNVERDİ'nin adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanen tebliğ tarihinden itibaren HMK 127, 128 maddeleri uyarınca 2 haftalık cevap süresi içerisinde cevap dilekçesinin verilmesi, cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş olacağız hususu, dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşmasının 10/07/2019 günü saat 09:10'da yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere ve tahkikat aşamalarına itiraz edemeyeceğiniz; diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Tebligat Kanunu 28. maddesi gereğince ihtar ve tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR