YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927200
Şehir : Yalova
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/534 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
30.01.2019 11:30

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/534 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Yalova Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Yalova ili, Laledere ,Çiftlikköy kesimi Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Laledere köyü, 155 ada, 20 parsel sayılı tarlanın tamamı hakkında kamulaştırılmasına karar verildiği,2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 31/b. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalının davet edildiği, ancak malikle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı adına daimi mülkiyet hakkı tesisi ile tescili ve terkini için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
2- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
3- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına adına tescil edilecektir.
4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.
5- Duruşma 30/01/2019 günü, saat 11:30 'te Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
6- Davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
7- Davalının davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR