İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925989
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2013/158 Esas
Tebligat Konusu
:
Tasarrufun iptalı davası
Tebligat Muhatabı
:
JAK KARAKO
Duruşma Tarihi
:
04.04.2019 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2013/158 Esas
DAVALILAR : JAK KARAKO Erzurum Kongre Cad. 1541 Sok. No:* İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanbilirkişi raporu ve HMK 186 maddesi uyarınca sözlü yargılamaya geçileceği hususununduruşma günüyle birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı JAK KARAKO 'ya, HMK186 maddesi uyarınca sözlü yargılamaya geçileceği hususunun ilanen tebliği ve bilirkişi raporunun tebligatı yerine geçmek üzere iş builanınilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Bilirkişi raporuna karşı HMK 281 Maddesi gereği itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, Durusma Günü: 04/04/2019 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile birlikte bilirkişi raporu ve HMK 186 maddesi uyarıncasözlü yargılamaduruşma günüyerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunur

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR