ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925074
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/369 Esas
Tebligat Muhatabı
:
UĞUR TARKAN
Duruşma Tarihi
:
21.03.2019 10:30

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/369 Esas
DAVACI : MEHMET SEVİM
DAVALILAR : 1- UĞUR TARKAN Kartaltepe Mah. 308 Cad. No.: 8/11 Mamak/ ANKARA
2- MURAT ÖZULUDAĞ Kuşkavağı Mah. 551. Sokak Dış Kapı No 14 İç Kapı No 8KonyaaltıANTALYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde,davalı borçlu Murat Özuludağ'ın Antalya Konyaaltı Arapsuyu Mahallesinde 383 ada 22 parselde adına kayıtlı bulunan 8 nolu bağımsız bölümde kain taşınmazı 13/10/2011 tarihinde satın aldığını, Murat Özuludağ'ın taşınmazı 27/11/2012 tarihinde davalı Uğur Tarkan'a sattığını, Uğur Tarkan'ın söz konusu taşınmazda oturmadığını ve üzerinde tasarrufta bulunmadığını belirterek davalılar arasında yapılan satış işlemi nedeniyle davalı Uğur Tarkan'ın 250.000,00 TL tazminata mahkum edilmesine temlik tarihinden itibaren tazminata kanuni faiz işletilmesine karar verimesini istemiştir.
Durusma Günü: 21/03/2019günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip gelmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca,
Dava dilekçesi ve eklerini aldığınız tarihten itibaren iki hafta içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur.30/11/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR