İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00913883
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.12.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/1242 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Nuran Bilgi
Duruşma Tarihi
:
26.02.2019 09:30

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

Esas no:2015/1242

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin babası olan M. Selim Yılmaz'ın 03/04/2000 tarihinde vefat ettiğini, ölümünden sonra geride mirasçı olarak 1944 doğumlu kızı Rabia Yılmaz, 1946 doğumlu oğlu Özcan Yılmaz, 1950 doğumlu oğlu Mehmet Ali Yılmaz, 1953 doğumlu oğlu Alican Yılmaz, 1956 doğumlu kızı Nebat Yılmaz( Algül) 1963 doğumlu oğlu Hamdüsena Yılmaz, 1964 doğumlu oğlu Ramazan Yılmaz ve 1964 doğumlu kızı Sebahat Yılmaz'ın kaldığını, İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/1311 Esas, 2003/251 Karar sayılı dosyası ile veraset ilamı alındığını, kardeşi ********** TC kimlik numaralı Nebahat Yılmaz'ın 01/03/1961 yılında doğduğunu, 14/02/1965 yılında ise vefat ettiğini, Muris M.Selim Yılmaz'ın ise 03/04/2000 tarihinde vefat ettiğini, İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/1311 Esas sayılı dosyasına gelen nüfus kayıtlarında ********** TC kimlik numaralı Nebahat Yılmaz'ın sağ göründüğünü bu kişiye de pay ayrıldığını, mirasçılar arasında gösterildiğini, nüfus kayıtlarındaki bu hatanın düzeltildiğini, Nebahat Yılmaz'ın ölümü işlenmiş olduğundan İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/1311 Esas 2003/251 Karar sayılı veraset ilamının iptaline, Muris Mehmet Selim Yılmaz'ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösterir yeni mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Mahkememizin 10/09/2013 tarih 2011/421 esas2013/521 karar sayılı ilamı ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 05/11/2011 tarih 2015/2653 esas 2015/9930 karar sayılı ilamı ile davalıların adres kayıt sistemine yazılı adresleri araştırılarak buradaki adreslerine tebligat yapılması sağlanmalıdır. Adres kayıt sisteminde adresleri bulunmadığı takdirde, adres araştırması yapılarak adres tespiti yoluna gidilmeli ve tespit edilecek adreslerine tebligat yapılmalıdır. Tüm araştırmalar ile de bir sonuca varılmadığı takdirde anılan davalılara ilanen tebligat yapılmak suretiyle tarafteşkili sağlanıp işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir
İş bu davada davalı ********** TC kimlik nolu Nuran Bilgi'nin bilinen adresine çıkarılan tebligatların bila ikmal iade edildiği ve adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından belirlenen duruşma günü 26/02/2019 tarih duruşma saati 09:30'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR