T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00852718
Şehir : Sivas / Merkez
Semt-Mahalle : ÇAYBOYU MAH. / MERKEZ-KÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 17.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/346 Esas
Tebligat Muhatabı
:
AYŞE DOĞAN - ESME SAÇLI- FATMA KARAÇAM - HATİCE KADAL- KEZİBAN SAÇLI - ZEYNEP KENDİR
Duruşma Tarihi
:
02.10.2018 10:40

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sivas İli Merkez İlçesi Çayboyu Köyü Köy KarşısıMevkii
ADA NO-PARSEL NO : 5573ada 15 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYŞE DOĞAN - **********
2- ESME SAÇLI - **********
3- FATMA KARAÇAM - **********
4- HATİCE KADAL - **********
5- KEZİBAN SAÇLI - **********
6- ZEYNEP KENDİR - **********
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/346 Esas sayısında dava açılmıştır.Davaya konu Sivas İli Merkez İlçesi Çayboyu Köyü Köy Karşısı Mevkii 5573 ada 15 parsel sayılı taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'na yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Yukarıda esas numaraları yazılı davanın duruşması 02/10/2018 günü saat 10:40 da Sivas 3.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, yukarıda isimleri yazılı davalının davayı bizzat takip etmeleri veya vekilleri aracılığıyla kendilerini temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği ihtarı ile,2942 Sayılı Kamulaştırma asasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR