SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850776
Şehir : İstanbul / Silivri
Semt-Mahalle : FENER MAH. / KÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HÜRHABER 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/224
Tebligat Konusu
:
Silivri, Fenerköy Mah. PARSEL NO : 2682 VASFI : Tarla
Tebligat Muhatabı
:
ŞEVKET YALÇIN, SELVİYE GÜNDÜZ, KADRİYE GÜNDÜZ, ÖNDER ERTEN, İLKNUR ERTEN, ÇİĞDEM YAMANEL, SEMEN SONTAY, ÖZLEM ULUDAĞ
Duruşma Tarihi
:
13.09.2018 14:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/224

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy Mah.
PARSEL NO : 2682
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI :ŞEVKET YALÇIN, SELVİYE GÜNDÜZ,
KADRİYE GÜNDÜZ, ÖNDER ERTEN,
İLKNUR ERTEN, ÇİĞDEM YAMANEL,
SEMEN SONTAY, ÖZLEM ULUDAĞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/224 Esas sayısında dava açılmıştır.
a-) Meşruhatlıdavetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edinilecek kamulaştırma bedeli haksahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılaçaktır.
e) Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 13/09/2018 günü saat 14:00 'a itibaren Silivri3.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlamıştır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 02/08/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR