ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00843993
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 28.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/441 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SELİN ARSEZEN MOODY
Duruşma Tarihi
:
13.09.2018 10:20

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2015/441 Esas

DAVACI : MEHMET BAYRAM - Emek Mah. Ertaş Caddesi 61/A ESKİŞEHİR
VEKİLİ : Av. MUSTAFA ÖZKAN - Kurtuluş Mah. Pazaryolu Sok.Beyoğlu Apt. C Blok No:3/1 C Blok Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
DAVA : Mirasçılık Belgesinin İptali
DAVA TARİHİ : 16/02/2015
İLANIN KONUSU : Dava Dilekçesinin ve Duruşma Gününün Tebliği
Sayın SELİN ARSEZEN MOODY
Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesine ait 2014/142-597 E.K. sayılı kararı ile muris Emine Çakır'a ait veraset ilamı aldıklarını, bu veraset ilamını Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan 2012/1340 Esas sayılı Ortaklığın Giderilmesi davasına sunduklarını ancak veraset ilamının hatalı olduğu ve veraset ilamının iptali ile yeni veraset ilamı alınması için Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında kendilerine yetki verildiğini belirterek 2. Sulh Hukuk Mahkemesine ait 2014/142-597 E.K. sayılı veraset ilamının iptali ile yeni veraset ilamının verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalının bildirilen adresine tebligat çıkartılmış, ancak iade edilmiş, mernis adresi bulunmadığı da anlaşılmıştır. Yapılan araştırma sonucu da, davalının adresine ulaşılamamıştır. Bu nedenle HMK 150.maddesi uyarınca davalıya ulaşılamadığından iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği, cevap vermediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağına, ayrıca belirlenen 13/09/2018 tarih 10:20 gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ile iş bu dava dilekçesi, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR