ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/299 Esas
Tebligat Konusu
:
İzmir ili Ödemiş İlçesiYeniceköy Mahallesi 518 parsel 'de kayıtlı taşınmazınkamulaştırma sahasına rastlayan 2.392,18 m2'lik kısmının; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN kamulaştırılması
Tebligat Muhatabı
:
HAYRİYE GÖNEN
Duruşma Tarihi
:
18.10.2018 11:55

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/299 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilince davalı HAYRİYE GÖNEN aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince:
İzmir ili Ödemiş İlçesi Yeniceköy Mahallesi 518 parsel 'de kayıtlı taşınmazın kamulaştırma sahasına rastlayan 2.392,18 m2'lik kısmının; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN kamulaştırılmasına karar verilmiş olup taşınmaza 109.711,25 TL bedel takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'dür.
İlgili kişilerin kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltileceği,
Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen 30 gün süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VAKIFBANK Ödemiş Şubesine yatırılacağı
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği
Duruşmanın 18/10/2018 günü saat 11:55'te yapılacağı kamulaştırma kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/07/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR