SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00829502
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Semt-Mahalle : GÜNEŞLER MERKEZ MAH. / ADAPAZARI
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 29.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ASIR 29.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/237 Esas
Tebligat Muhatabı
:
SAYİME BÜLBÜL, ARZU TUFAN, BÜLENT BÜLBÜL, ÖNDER BÜLBÜL, ÖMER BÜLBÜL
Duruşma Tarihi
:
18.07.2018 12:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/237 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca; Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Güneşler mahallesi, 6 pafta 425 parsel kaim taşınmazın imar planında 1.639,47 m² kısmı D100 Karayolu-Karasuyolu caddesini bağlayan 40 metrelik imar yolunda kaldığı için 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılması için Sakarya Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 14/09/2017 tarih ve 640 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alındığını, alınan karar doğrultusunda kıymet takdiri yapıldığını, davalıların 26/04/2018 tarihindeki Uzlaşma Komisyonu toplantısı usulüne uygun olarak davet edildiği, ancak anlaşma sağlanamadığını, parselin hisseli maliki olan davalılar ile anlaşma sağlanamamış olduğundan dava konusu Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Güneşler mahallesi, 6 pafta 425 parsel sayılı taşınmazdaki davalıların payının Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırılması için 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3. bendine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Kamulaştırma işlemine karşı;
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptali veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği;
Açılacak davalarda husumetin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilebileceği,
30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parsel üzerindeki alanın mülkiyet hakkı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza VAKIFLAR BANKASI Yenikent Sakarya Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ve 18/07/2018 günü saat 12:00'den itibaren Sakarya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmada hazır bulunmanız ilan olunur. 06/03/2018

İLİ : SAKARYA
İLÇESİ : ADAPAZARI
KÖYÜ /MAH. :GÜNEŞLER MAHALLESİ
KAMULAŞTIRILMASI TALEP EDİLEN ALAN
ESAS NO MALİK PARSEL NO KAMULAŞTIRILAN ALAN
2018/237 SAYİME BÜLBÜL 6 pafta 425 parsel 1639,47m²
ARZU TUFAN
BÜLENT BÜLBÜL
ÖNDER BÜLBÜL
ÖMER BÜLBÜL

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR