PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00829308
Şehir : Sakarya / Pamukova
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPOSTASI 28.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 28.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DSİ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/156-2018/185 Esas sayılı (toplam 30 dosya)
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
16.09.2018 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2018/156-2018/185 Esas sayılı (toplam 30 dosya) dava dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil” davasının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara karar uyarınca; Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Turgutlu Göleti projesi kapsamında yer alan gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığının 16/02/2016 tarih ve 232 sayılı onayı ile kamu yararı kararı alındığı,Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, davacı tarafından mahkememizin 2018/156-2015/185 Esas sayılı (toplam 30 dosya) dosyaları ile 2942 S.K.’nun 4650 S.Y. ile değişik 10.maddesi uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı,
Kamulaştırmaya konu taşınmazlar üzerinde davanın tarafları dışında her hangi bir hakkı olanların haberdar olmalarını temin amacıyla durum 2942 S.Y.’nın 10/3.maddesi gereğince ilan olunur.20/06/2018

KEŞİF TARİHİ : 16/07/2018
KEŞİF SAATİ : 10:00
DURUŞMA TARİHİ : 16/09/2018
DURUŞMA SAATİ : 09:00

Dosya No

Davalı-lar/Malikler

Kamulaştırması Talep Edilen Taşınmaz

Kamulaştırmaya Konu Alan

2008/156

Rıfkı Kaplan

Sakarya İli Pamukova İlçesi Turgutlu Mah 1650 Parsel

1650 Parselin 277,67 m² lik kısmı.

2008/157

Ekrem ŞEN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Turgutlu Mah 148Parsel

148 parselin 1.534,44 m²'lik kısmı.

2018/158

Rüştü ÖZKAN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 114 ada 3 parsel

114 ada 3 parsel

2018/159

Şerafettin GÜNORAL

Sakarya İli Pamukova ilçesi Turgutlu Mah 146 parsel

146 parselin 2.455,17 m²'lik kısmı.

2018/160

Şeküre DOĞRU
Ahmet ÖZBUDAK
Emir ÖZBUDAK
Mümin ÖZBUDAK
Ayşe AKKILIÇ
Behçet ÖNER
İbrahim ÖNER
Şahinaz AKÇAY
Esma ÖNER
Esra ÖNER
İsmail Hakkı EZGİ
Adem EZGİ

Sakarya İli Pamukova ilçesi Turgutlu Mah 147parsel

147 parsel

2018/161

Süleyman YILDIRIM

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 114 parsel

111 ada 114 parsel

2018/162

Orhan AKAN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 114 parsel

111 ada 114 parsel

2018/163

Orhan AKAN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 112 parsel

111 ada 112 parsel

2018/164

Orhan AKAN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 111 parsel

111 ada 111 parsel

2018/165

Nermin Çetinkaya (Hamit kızı)

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 123 ada 2 parsel

123 ada 2 parselin 182,81 m²'lik kısmı.

2018/166

Naciye KALKAN
Çetin SEZER
İbrahim BERK SEZER
Ayşe YILMAZ

Sakarya İli Pamukova ilçesi TurgutluMah 144 parsel

144 parselin 2.067,13 m²'lik kısmı.

2018/167

Mümin KARAYEL (Ömer oğlu)

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 131 parsel

111 ada 131 parsel

2018/168

Murat CEYLAN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 116 ada 3 parsel

116 ada 3 parsel

2018/169

Mustafa TURAN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 116 ada 9 parsel

116 ada 9 parsel

2018/170

Mevlüt AVCI

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 114 ada 1 parsel

114 ada 1 parsel

2018/171

Kazım DEMİR (Ali oğlu)

Sakarya İli Pamukova ilçesi Turgutlu Mah 157 parsel

157 parselin 428,51 m²'lik kısmı

2018/172

Hayrettin KADIZ

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 114 ada 2 parsel

114 ada 2 parsel'in 1.479,32 m²'lik kısmı

2018/173

Figen ŞEN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Turgutlu Mah 138 parsel

138 parselin 2.582,95 m²'lik kısmı

2018/174

Hanife ÇİÇEK

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 113 parsel

111 ada 113 parsel

2018/175

Rasim AKENGİN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 115 parsel

111 ada 115 parselin 4.271,93 m²'lik kısmının

2018/176

Rasim AKENGİN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 116 parsel

111 ada 116 parselin 759,80 m²'lik kısmının

2018/177

Sakine SUSAN
Fatma KAYA
Hanife ATEŞ
Hatice DEMİRBİLEK
İsmail SUSAN
Ahmet SUSAN
Emine DEMİRBİLEK

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 123 ada 1 parsel

123 ada 1 parsel

2018/178

Lütfiye Doğan
Sadi AKENGİN
Atiye ÖZTÜRK
Rasim AKENGİN
Nihat KARAYEL
Nihal AYTAR
İsmail KARAYEL
Nail KARAYEL
Gülcan KAHRIMAN

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 124 ada 3 parsel

124 ada 3 parselin 439,67 m²'lik kısmının

2018/179

İsmail KARAYEL
Fatma Kuruvelioğlu
Bahtiyar ŞAHİN

Sakarya İli Pamukova ilçesi TurgutluMah 155 parsel

155 parselin 756,97 m²'lik kısmının

2018/180

Ahmet Mısırlıoğlu

Sakarya İli Pamukova ilçesi TurgutluMah 145 parsel

145 parsel

2018/181

Ali KARAGÖZ

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 124 ada 4 parsel

124 ada 4 parselin 1.814,33 m²'lik kısmının

2018/182

Atilla BAYRAM

Sakarya İli Pamukova ilçesi Gökgöz Mah 111 ada 148 parsel

111 ada 148 parselin 157,94 m²'lik kısmının

2018/183

Ayşe KARACA

Sakarya İli Pamukova ilçesi TurgutluMah 156 parsel

156 parselin 5.237,32 m²'lik kısmı

2018/184

Eftal KARAYEL

Sakarya İli Pamukova ilçesi GökgözMah 111 ada 132 parsel

111 ada 132 parsel

2018/185

Remzi DOĞRU
Gülşen ÇANKAYA

Sakarya İli Pamukova ilçesi GökgözMah 116 ada 8 parsel

116 ada 8 parsel

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR