CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00829152
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 28.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLERİ 28.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ
Dosya Numarası
:
2018/206 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
08.08.2018 09:25

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2018/206 Esas 25/06/2018

Davacı , TEİAŞ ile Davalılar , BEDİRİ BAHAR, ÇETİN METE, İBRAHİM ASICI, MEHMET FATİH CAF, MEHMET TUNAHAN BÜKÜN, MUSTAFA OMAY, MUTLU BOZAN, ÖZKAN BAHAR, TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİGEM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Malikleri Çetin Mete, Mustafa Omay, Bediri Bahar, Mehmet Tunahan Bükün, Mehmet Fatih Caf, İbrahim Asıcı, Mutlu Bozan, Özkan Bahar, Süreyya Savcı ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olan adlarına kayıtlı Adana ili, Ceyhan İlçesi, Çukurovaharası Mahallesi 160 ada 40 parsel, 160 ada 39 parsel, 160 ada 38 parsel, 160 ada 37 ve 160 ada 36 parsel sayılı taşınmazlarıın yukarıda bahsedildiği şekilde kamulaştırılması nedeni ile ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına yöneltilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma sahibi adına TC Vakıf Bankası Ceyhan Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
Duruşmanın bırakıldığı 08/08/2018 günü saat 09;25' da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10/5 maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR