ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824597
Şehir : Ardahan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 16.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü Adına 18. Bölge Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/42,...,72 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
11.10.2018 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında; davalı maliki, bulunduğu yer, mülkiyet kamulaştırması yapılacak alan belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili Ardahan Kuzey Çevre Yolunun Km: 0+000.00-6+387,76 arasında yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Adına 18. Bölge Müdürlüğü için yapılan kamulaştırma işlemi nedeniyle davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına 18. Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıda adı yazılı şahsın/şahısların da hissedarı olduğu Ardahan ili, Çıldır ilçesine bağlı aşağıda yazılı köylerdeki/mahallelerdeki taşınmazlarda kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının idare adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
2-İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 14.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;
Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği,mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü Adına 18. Bölge Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Merkez/Kars olduğu,
4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ardahan İli, Merkez İlçesi Şubesinde bulunan herhangi bir bankanın açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
5-İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
6-Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,
7-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği-Kamulaştırma bedelinin Ardahan İli, Merkez ve Çıldır İlçesinde bulunan herhangi bir banka şubesine yatırılacağı-duruşmanın 11/10/2018 günü saat 09:00’dan itibaren yapılacağı;duruşmaya gelmezseniz ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmezseniz yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı-hususları 2942 Sayılı Yasa’nın 4650 Sayılı Yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri uyarınca ilan olunur. 21/02/2018

Sıra no: Esas No: 2018 Köy/Mahalle Ada Parsel Cinsi Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) Daimi İrtifak hakkı Alan m² Mülkiyet hakkı
1 62 Balıkçılar Köyü 106 2 Tarla Döne, Durmuş, Emir, Gülbahar, Gülgez, Gülpaşa, Güzel, Hanife, Hasan, Himmet, Hüseyin, İlyas, Mehmet, Mihri, Mustafa, Nergis, Raife, Sona, Süleyman, Yeter, Yusuf, Zelha 2445,85
2 64 Ölçek Köyü 104 2 Tarla Ferinaz Taşçı,Feruze Taşçı, Nuri Taşçı, Şuğayıp Taşçı,İsmail Taşçı, Pempe Gökçe, Züleyğa Taşçı 352,53
3 68 Ölçek Köyü 103 2 Tarla Ferinaz Taşçı,Feruze Taşçı, Nuri Taşçı, Şuğayıp Taşçı,İsmail Taşçı, Pempe Gökçe, Züleyğa Taşçı 545,46
4 66 Ölçek Köyü 104 6 Tarla Rıdvan Nalbant 683,01
5 70 Ölçek Köyü 102 29 Tarla Gülenaz Aras, Nazli Sarıçam, Pantoş Demirbaş, Şahbender Demirbaş, Şakir Demirbaş 647,88
6 72 Balıkçılar Köyü 108 205 Tarla Arzu Öğüt, Erkan Demirci, Fuat Demirci, Gönül Koçak, Himmet Demirci, Medine Demirci, Sevgül Akbulut 476,97
7 58 Balıkçılar Köyü 106 11 Tarla İsmail Kaya 1036,23
8 60 Balıkçılar Köyü 105 82 Tarla Nebi Tırpancı 4041,38
9 46 Balıkçılar Köyü 108 203 Tarla Yusuf Akçya 456,60
10 42 Balıkçılar Köyü 105 59 Tarla Himmet Balıkçı, Kemal Balıkçı 1066,04
11 56 Balıkçılar Köyü 105 61 Tarla Mehmet Akçay, Yusuf Akçay 935,91
12 54 Ölçek Köyü 139 17 Tarla Mevlüt Karadağ, Yadigar Karadağ, Aziz Karadağ 128,56
13 50 Balıkçılar Köyü 105 58 Tarla Arslan Balıkçı, Gülizar Balıkçı, Sedat Balıkçı, Telli Balıkçı, Zülfiye Balıkçı, Halil Balıkçı, Kızhanım Balıkçı, Veysel Balıkçı 3563,13
14 52 Balıkçılar Köyü 108 73 Tarla Nuri Yılmaz, Tuncer Yılmaz, Efrail Yılmaz 3137,18
15 48 Balıkçılar Köyü 106 27 Tarla Arzu Öğüt, Erkan Demirci, Fuat Demirci, Gönül Koçak, Medine Demirci, Sevgül Akbulut 874,91
16 44 Balıkçılar Köyü 106 29 Tarla Fatma ve Mihrinaz 1503,16
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR