ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00816892
Şehir : Erzincan / Üzümlü
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 04.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/272-274-276-278
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
19.07.2018 10:55

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZİNCAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/272-274-276-278
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyaları ile ismi yazılı tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ile, taşınmazın tescili davasında;
Davacı kurum vekili sunmuş olduğu dava dilekçelerinde; Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Pişkidağ, Merkez İlçesi Hancıçiftliği ve Üzümlü İlçesi Demirpınar köylerisınırları içerisindeyol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla davalıların maliki olduğu taşınmazların Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nünde 2014/50, 2014/194 ve 2014/192sayılı Kamu Yararı Kararları uyarınca müvekkili idarece kamulaştırıldığını, davalıların pazarlık usulü ile anlaşmaya davet edildiklerini, ancak taşınmaz maliklerinin davete icap etmediklerini belirterek 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine taşınmazların bedellerinin tespit edilerek Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve yol olarak terkinini talep etmiştir.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
Mahkeme esas numaraları, davalıları, tapu maliki veya maliklerin ad ve soyadları, kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı, yüzölçümü;
Esas No: 2018/272 Davalısı Akın BAĞCI
Tapu Bilgileri:
Erzincan ili, Üzümlü İlçesi, Pişkidağ Köyü 300 nolu parselde kayıtlı 3200 m² yüzölçümlü taşınmazın 156,341 m²'sinin,
Erzincan ili, Üzümlü İlçesi, Pişkidağ Köyü 1301 nolu parselde kayıtlı 3270 m²yüzölçümlü taşınmazın 627,46 m²'si,
Erzincan ili, Üzümlü İlçesi, Pişkidağ Köyü 1302 nolu parselde kayıtlı 180 m² yüzölçümlü taşınmazın 113,42 m²'si,
Erzincan ili, Üzümlü İlçesi, Pişkidağ Köyü 1307 nolu parselde kayıtlı 3.100,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 591,35 m²'si,
Esas No: 2018/274 Davalıları Yeter ÇAM, Cemal ÇAM, Celal ÇAM, Kemal ÇAM, Ayten ÇAM ÇELİK, Hüseyin ÇAM,
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Üzümlü İlçesi, Demirpınar Köyü 333 parselde kayıtlı 35,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı,
Esas No: 2018/276 Davalısı Selahattin ERTEKİN,
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez İlçesi, Hancıçiftliği Köyü 101 Ada 147nolu parselde kayıtlı 9.814,03 m² yüzölçümlü taşınmazın 942,70 m²'si,
Esas No: 2018/278 Davalısı Elaattin TEMİZ ,
Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez İlçesi, Hancıçiftliği Köyü 101 Ada 99 nolu parselde kayıtlı 11.000,24 m² yüzölçümlü taşınmazın 99,83 m²'si,
Yukarıda esas numaraları yazılı davalarda çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.
Açılacak davalarda husumet Yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.
30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.CZiraat Bankası ErzincanŞubesine) yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda esas numarası yazılı davaların duruşmasına 19/07/2018 günü saat:10:55'den itibaren Erzincan 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR