OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00816567
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 02.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/173 Esas
Tebligat Muhatabı
:
HURİYE ÖZTÜRK
Duruşma Tarihi
:
26.09.2018 11:05

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/173 Esas
İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI : HURİYE ÖZTÜRK, TC Kimlik No: 12**98
Davacı Aslanbey Öztürk tarafından davalılar Huriye Öztürk ve ark. Aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davası sonucunda verilen 11/09/2013 tarihli davanın reddine ilişkin kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 07/11/2017 tarih ve 2015/12956 Esas, 2017/7632 Karar sayılı bozma ilamının verilmiştir. Kararın ve yeni duruşma gününün tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğ yoluna gidilmiştir.
Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 07/11/2017 tarih ve 2015/12956 Esas, 2017/7632 Karar sayılı ilamında özetle; emsal karar niteliği taşıyan 2009/235 esas sayılı dava dosyasının dosya arasına alınmasını, bu dosya ile verilen kesinleşmiş kararların güçlü delil niteliğinde kabul edilip edilmeyeceğinin karar yerinde tartışılmasına, aynı kök murisin diğer mirasçıları tarafından dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak aynı gerekçelerle açılan davalarda kabul kararı verilmesine karşı bu davada red kararının verilmesinin çelişki oluşturup oluşturmayacağının tüm yönleriyle değerlendirilmesini, ayrıca yöntemine uygun bir paylaşımın bulunmadığının anlaşılması halinde bir mirasçı tarafından sürdürülen zilyetliğin süresi ne olursa olsun tereke adına sürdürülmüş sayılacağı yönündeki kuralında gözönünde bulundurulması gerektiğinin belirtilerek tüm bu sebeplerle hükmün Bozulmasına karar verilmiştir.
Durusma Günü: 26/09/2018 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/05/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR